1.  Say E instead of IH (sounds like peak instead of pick)

2.  Say EH instead of A (sounds like let instead of late)

3.  Say UH instead of ER (sounds like but instead of Bert)

4.  Say EW instead of OOH (sounds like Luke instead of look)